Parkeren in het Westen

Wijkschouw buurtvereniging Het Westen
Begin april is er een wijkschouw geweest met vertegenwoordigers van de Woningstichting, Politie, Buurtvereniging, de Skûle en gemeente. Eén van de zaken waar aandacht  voor werd gevraagd  was  het ‘fout-parkeren’  in een aantal straten. Dus parkeren  op de stoep, buiten de vakken,  in de bocht en voor uitritten.

Waarschuwingen
Tijdens de schouw is afgesproken dat de politie een project in de wijk zou starten met betrekking tot het parkeren.  Vanuit de wijk ging de voorkeur uit naar preventief en waarschuwend optreden. De politie heeft dit medio november opgepakt en een week lang ‘s avonds / ’s nachts gecontroleerd. Fout geparkeerde auto’s kregen een  ‘waarschuwingsbriefje’ onder de ruitenwisser. 

Stoep parkeren
De meeste foutparkeerders stonden met twee wielen op de stoep.  Dit gebeurt vermoedelijk met de goede bedoeling om het verkeer op de rijbaan ruimte te geven. Alleen kan het parkeren op het trottoir lastig zijn voor ouderen met rollators, voor scootmobielers of personen met kinderwagens. Doordat de auto’s deels op de stoep geparkeerd staan, gaan deze mensen op de rijbaan lopen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden of een gevoel van onveiligheid geven.

Parkeren voor uitrit
Op grond van de verkeerswetgeving is het parkeren voor een uitrit verboden. Zelfs als iemand  voor zijn eigen uitrit staat.  Er zijn daarom ook geen parkeervakken bestraat voor in- en uitritten. Tijdens de actie was het voor de handhavers  niet duidelijk of een derde of de bewoner zelf daar geparkeerd stond. Daarom werden ook deze auto’s voorzien van een waarschuwing. Beter is om de auto op de oprit of in de garage te parkeren.  

Reacties
Tijdens en na de actie is bij de politie en gemeente een flink aantal reacties binnengekomen. Meest  gehoorde klacht is dat er fout geparkeerd wordt door een tekort aan parkeerplaatsen. Anderzijds waren er ook positieve geluiden waar te nemen; blij dat het trottoir weer ‘teruggegeven wordt aan de voetganger’.  Fijn dat de wijk een netter aanzien krijgt.   

Parkeeroverlast door derden
De parkeeractie heeft zich beperkt tot de avonden en nachten. De gaat dus om het autobezit van de bewoners zelf. 

Vervolg 
Er wordt 2 maanden gemonitord of de waarschuwingsactie afdoende is geweest. Daarna zullen politie en gemeente de resultaten bespreken met Wijkvereniging Het Westen. De reeds ingebrachte reacties zullen daarbij betrokken worden. 

André Hoedemaker, wijkagent Team Noordwest Fryslân, locatie Franeker.
Jannie Paauw-Greidanus, medewerker verkeer gemeente Franekeradeel / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel ingezonden door gemeente Franekeradeel.